محیط های خارجی

نورپردازی راه ها و محیط های خارجی با توجه به محصولات متنوع ، متفاوت است و به خاطر اینکه در زمان تعریف شده روز می بایست از مدار خارج شود با توجه به تکنولوژی های جدید این امکان را برای این فضاها فراهم و در زمان شب در برخی از فضاها با استاندارد های تعریف شده برای یک بنا یا مسیرها می توان نورپردازی کرد و در اختیار مشتریان عزیز قرار می گیرد.

تشکر!

دفتر مرکزی

تهران، خیابان شریعتی، پل صدر، خیابان سامیاری، برج صدر، طبقه 3، شماره 3

تلفن : ۲۲۲۱۲۹۶۶ ، ۲۲۲۱۲۲۰۴ ، ۲۲۶۷۰۲۸۴

فکس : ۲۲۲۴۱۵۸۷

info@aftc.ir

ما را دنبال کنید