بیمارستانی

نورپردازی حرفه ای در بخش های مختلف بیمارستانی

شرکت آلفاپارس برای تمام فضاهای بیمارستانی همچون محیط بستری ، معاینه و جراحی و ... پیشنهادات مناسبی را در اختیار شما قرار داده و با استفاده از استاندارد های روز دنیا نور متمرکز و  متناسب با آن محیط را برای متخصصین بیمارستانی و بیماران فراهم می کند 

تشکر!

دفتر مرکزی

تهران، خیابان شریعتی، پل صدر، خیابان سامیاری، برج صدر، طبقه 3، شماره 3

تلفن : ۲۲۲۱۲۹۶۶ ، ۲۲۲۱۲۲۰۴ ، ۲۲۶۷۰۲۸۴

فکس : ۲۲۲۴۱۵۸۷

info@aftc.ir

ما را دنبال کنید