فروشگاه ها و مغازه ها

قدرت جذب مشتریان یکی از فاکتورهای مهم فروش می باشد که بسته به عوامل زیادی دارد که یکی از این عوامل مقوله نورپردازی است که با نور مناسب بر روی محصول تاثیر گذاری بهتری می گذارد و حتی امکان تغییر نظر مشتری و سوق دادن آن به سمت خرید محصول مورد نظر شما را جهت می دهد. 

تشکر!

دفتر مرکزی

تهران، خیابان شریعتی، پل صدر، خیابان سامیاری، برج صدر، طبقه 3، شماره 3

تلفن : ۲۲۲۱۲۹۶۶ ، ۲۲۲۱۲۲۰۴ ، ۲۲۶۷۰۲۸۴

فکس : ۲۲۲۴۱۵۸۷

info@aftc.ir

ما را دنبال کنید